Korean Hạ Long - Hệ thống Trung tâm ngoại ngữ hàng đầu của người Quảng Ninh | Tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Nga
Phát triển

07 Năm

Phát triển

Ngôn ngữ

07+

Ngôn ngữ

Sự kiện

312+

Sự kiện

Khóa học

2380+

Khóa học

Đối tác

422+

Đối tác

Khách hàng

11569+

Khách hàng

Fans

19720+

Fans

Thong ke