Chi hội Nữ trí thức Korean Hạ Long

Chi hội Nữ trí thức Korean Hạ Long

Thông báo xét cấp học bổng "Thắp Sáng Niềm Tin"

Thông báo cấp xét học bổng "Thắp Sáng Niềm Tin" cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại tỉnh Quảng Ninh

Đại hội Hội nữ trí thức Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ ngày 2-3/7, tại Hà Nội, hơn 230 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.700 hội viên dự Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021. Chi hội Nữ trí thức Tổ hợp Giáo dục Quốc tế PNS có 02 hội viên vinh dự là đại biểu chính thức dự đại hội. Tổ hợp cũng đã gửi lãng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Chi hội Nữ trí thức Công ty Cổ phần Quốc tế PNS

Ngày 31/03/2016, tại Công ty Cổ phần Quốc tế PNS đã diễn ra Đại hội thành lập Chi hội Nữ trí thức Công ty. Mục tiêu của Chi hội là tập hợp, đoàn kết Nữ trí thức Công ty Cổ phần Quốc tế PNS nhằm phát huy hơn nữa tài năng, trí lực của Nữ trí thức công ty, phát triển PNS CORP ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Thong ke