Thành lập Tổ chức Công đoàn Công ty Cổ phần Quốc tế PNS

Thành lập Tổ chức Công đoàn Công ty Cổ phần Quốc tế PNS

Thành lập Tổ chức Công đoàn Công ty Cổ phần Quốc tế PNS

Vừa qua, LĐLĐ thành phố Hạ Long đã ký quyết định thành lập tổ chức Công đoàn Công ty Cổ phần Quốc tế PNS. 

Công ty Cổ phần Quốc tế PNS được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp. Được sự quan tâm, ủng hộ của Ban Lãnh đạo Công ty, tập thể người lao động Công ty đã nhất trí tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn. Liên đoàn Lao động TP Hạ Long ra quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn Công ty Cổ phần Quốc tế PNS với 09 đoàn viên, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 03 đồng chí.

Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hạ Long chúc mừng sự ra đời của Công đoàn Công ty Cổ phần Quốc tế PNS, đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành lâm thời thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn; tổ chức các phong trào thi đua nhằm hoàn thành mục tiêu kinh doanh của Công ty, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Ban Chấp hành cần thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, phối hợp chắt chẽ với Ban Lãnh đạo Công ty mang lại sự gắn bó, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh;…

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Quốc tế PNS cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Liên đoàn lao động thành phố và hứa sẽ quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, chung sức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Quốc tế PNS ngày càng phát triển.

 

Thong ke