Phân biệt 어떤, 어때요, 어떡해 và 어떻게 trong tiếng Hàn

Phân biệt 어떤, 어때요, 어떡해 và 어떻게 trong tiếng Hàn

Phân biệt 어떤, 어때요, 어떡해 và 어떻게 trong tiếng Hàn

어떤, 어때요, 어떡해 và 어떻게 là 4 cấu trúc thường gây "rối não" cho học viên tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp. Thậm chí ngay cả nhiều người Hàn Quốc cũng bị nhầm lẫn giữa 어떡해 và 어떻게.

Trên thực tế, cả 4 cấu trúc này đều bắt nguồn từ tính từ nguyên thể "어떠하다" (như thế nào, ra sao).

어떠하다 (dạng nguyên thể) = 어떻다 (dạng rút gọn)

  • 어떠하다 => 어떠해요 (đuôi câu 아/어요) = 어때요 (dạng rút gọn);
  • 어떠하다 + 게 (tính từ + 게 = trạng từ, bổ nghĩa cho động từ) = 어떻다 + 게 = 어떻게;
  • 어떠하게 하다 (V/A 게 하다 => để/cho/bắt/khiến ai đó làm gì) = 어떻게 + 해 = 어떡해;
  • 어떠하다 + ㄴ (tính từ + 은/-ㄴ = định ngữ, bổ nghĩa cho danh từ) = 어떠한 = 어떤 (dạng rút gọn).
Cấu trúc Nguồn gốc Ý nghĩa Vị trí
어때요? 어떠해요 = 어떠하다 + 아/어요 "What do you think?", "What does it look like?" (... thì thế nào, thế nào) Đứng cuối câu
어떻게 어떻다 + 게 "In what way", "how to" (bằng cách nào, như thế nào, ra sao) Đứng giữa câu
어떡해? 어떻게 + 해 "What should I do?" (nên làm gì đây?, phải làm sao?) Đứng cuối câu
어떤 어떠하다 + ㄴ như thế nào, nào đó Đứng sau danh từ
(어떤 N)
Thong ke