Hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ Korean Hạ Long - Đơn vị đào tạo tiếng Hàn, Anh, Trung, Nhật, Pháp, Nga tiên phong tại Quảng Ninh
Phát triển

05 Năm

Phát triển

Ngôn ngữ

07+

Ngôn ngữ

Sự kiện

312+

Sự kiện

Khóa học

2380+

Khóa học

Đối tác

422+

Đối tác

Khách hàng

11569+

Khách hàng

Fans

19720+

Fans

Thong ke