Trung tâm Ngoại ngữ Korean Hạ Long - Đơn vị đào tạo tiếng Hàn, Anh, Trung, Nhật, Pháp, Nga tiên phong tại Quảng Ninh
Phát triển

04 Năm

Phát triển

Ngôn ngữ

06+

Ngôn ngữ

Sự kiện

200+

Sự kiện

Khóa học

2200+

Khóa học

Đối tác

360+

Đối tác

Khách hàng

10200+

Khách hàng

Fans

18000+

Fans

Thong ke