Tuyển dụng

Tuyển dụng

NATIVE ENGLISH TEACHER JOB IN QUANG NINH PROVINCE, VIETNAM

Thỏa thuận|Quảng Ninh, Hải Dương|Nhân viên|Ngày đăng: 26 - 01 - 2019

Tuyển dụng Giáo viên, Nhân viên Kế toán, Nhân viên Hành chính, Marketing

Thỏa thuận|Quảng Ninh|Nhân viên|Ngày đăng: 08 - 01 - 2019

Tuyển dụng nhân sự cho cơ sở 3 Đông Triều Quảng Ninh

Thỏa thuận|Quảng Ninh|Nhân viên|Ngày đăng: 13 - 08 - 2018

Trợ giảng tiếng Hàn, Anh, Trung, Nhật

Thỏa thuận|Quảng Ninh|Nhân viên|Ngày đăng: 12 - 08 - 2017

Nhân viên Marketing

Thỏa thuận|Quảng Ninh|Nhân viên|Ngày đăng: 29 - 05 - 2017

Giáo viên tiếng Hàn

Thỏa thuận|Quảng Ninh|Nhân viên|Ngày đăng: 05 - 08 - 2017

Nhân viên Kế toán

Thỏa thuận|Quảng Ninh|Nhân viên|Ngày đăng: 05 - 08 - 2017

Nhân viên Hành chính - Văn phòng kiêm Tư vấn tuyển sinh

Thỏa thuận|Quảng Ninh|Nhân viên|Ngày đăng: 05 - 08 - 2017

Nhân viên Tạp vụ

Thỏa thuận|Quảng Ninh|Nhân viên|Ngày đăng: 12 - 04 - 2017

Nhân viên Bảo vệ

Thỏa thuận|Quảng Ninh|Nhân viên|Ngày đăng: 12 - 04 - 2017

Thong ke