TS.Lê Quang Minh - Cố vấn PNS CORP

TS.Lê Quang Minh

TS.Lê Quang Minh

TS.Lê Quang Minh hiện đang đảm nhiệm vai trò cố vấn phương pháp đào tạo, cách thức ứng dụng công nghệ thông tin vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy tại Tổ hợp Giáo dục & Công nghệ PNS.

Thong ke