ThS. Venus Le Nguyen

ThS. Venus Le Nguyen

ThS. Venus Le Nguyen

Thạc sỹ Venus Le Nguyen là cố vấn chiến lược về marketing và truyền thông tại Tổ hợp Giáo dục Công nghệ PNS (PNS CORP) - Korean Hạ Long.

Chương trình đào tạo tại PNS CORP - Korean Hạ Long

Thong ke