Nhà báo Trần Duy Ngoãn

Nhà báo Trần Duy Ngoãn

Nhà báo Trần Duy Ngoãn

Nhà báo Trần Duy Ngoãn hiện chịu trách nhiệm cố vấn chương trình đào tạo lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật của Tổ hợp Giáo dục Công nghệ PNS (PNS CORP) - Korean Hạ Long.

 

Thong ke