Danh sách các trường

Danh sách các trường

Giới thiệu những chuyên ngành chủ yếu của Học viện Bách Sắc

Học viện Bách Sắc đào tạo 13 khoa bao gồm khoa Trung văn, khoa Ngoại ngữ, khoa Chính trị và Pháp luật, khoa Quản lý Kinh tế, khoa Toán học và công trình thông tin máy tính, khoa Vật lý và công trình điện tín, khóa Hóa học và khoa học sinh mạng, khoa Thể dục thể thao, khoa Nghệ thuật, khoa Giáo dục khoa học

Thể lệ vắn tắt về tuyển du học sinh của học viện Bách Sắc

Dưới đây là thông tin về thể lệ tuyển sinh du học Học viện Bách Sắc

12 trường đại học và trung học quốc tế hợp tác liên kết du học với PNS Go

PNS GO (trực thuộc Tổ hợp Giáo dục & Công nghệ Quốc tế PNS - PNS CORP) đã ký thỏa thuận hợp tác du học thành công với các trường đại học và đrung học quốc tế đến từ các nước Anh, Mỹ, Cộng hòa Séc, Thái Lan, Trung Quốc,...

Thong ke