Học tiếng Anh chủ đề "Tuổi" (Age) - Korean Hạ Long

Học tiếng Anh chủ đề "Tuổi" (Age)

Học tiếng Anh chủ đề "Tuổi" (Age)

Các cách nói tuổi hay và độc đáo, các thành ngữ về tuổi trong tiếng Anh giúp nâng khả năng tiếng Anh của bạn lên tầm "pro".

1. Từ vựng cơ bản:

Từ vựng cơ bản - Học tiếng Anh chủ đề "tuổi" với Korean Hạ Long

2. Cách nói tuổi hay:

Cách nói tuổi hay - Học tiếng Anh chủ đề "tuổi" với Korean Hạ Long

Cách nói tuổi hay - Học tiếng Anh chủ đề "tuổi" với Korean Hạ Long

3. Diễn tả về "tuổi", "thế hệ":

Cách nói tuổi hay - Học tiếng Anh chủ đề "tuổi" với Korean Hạ Long

Cách nói tuổi hay - Học tiếng Anh chủ đề "tuổi" với Korean Hạ Long

Cách nói tuổi hay - Học tiếng Anh chủ đề "tuổi" với Korean Hạ Long

 

Thong ke