Korean Hạ Long - Hệ thống Trung tâm ngoại ngữ hàng đầu của người Quảng Ninh | Tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Nga

Giới thiệu

Là thành viên của Viện Công nghệ & Nhân lực Quốc tế, Korean Hạ Long - Hệ thống các Trung tâm chuyên nghiệp đào tạo tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Nga và tiếng Pháp được thành lập bởi Tổ hợp Giáo dục & Công nghệ PNS CORP. Sứ mệnh của Korean Hạ Long là “Đem lại cơ hội thành công cho các cá nhân và đối tác bằng các giải pháp giáo dục thực tế, hiệu quả và chất lượng cao; người học được hưởng lợi tối ưu về chất lượng và chi phí; tri thức đảm bảo sự phát triển đa dạng và bền vững”.

Thong ke