Tổ hợp Giáo dục Công nghệ Quốc tế, Trung tâm Ngoại ngữ Korean Hạ Long- Chuyên Đào Tạo Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp và Tiếng Nga

Giới thiệu

Korean Hạ Long là đơn vị giáo dục phi lợi nhuận trực thuộc PNS CORP, được thành lập trên cơ sở hợp tác và hỗ trợ bởi Tổ hợp Giáo dục Thanh niên Quốc tế, BQL dự án Kết nối trí thức trẻ Quảng Ninh tại 13 quốc gia và Hội Du học sinh Quảng Ninh. Sứ mệnh của Korean Hạ Long được xác định là “Tăng cường cơ hội thành công của các cá nhân và đơn vị đối tác thông qua sự đa dạng với các giải pháp giáo dục chất lượng cao; mọi hoạt động của học viên được định hướng nhằm phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho học viên cả về chất lượng và chi phí”. 

Thong ke