Đại hội thành lập Chi hội Nữ trí thức Công ty Cổ phần Quốc tế PNS

Đại hội thành lập Chi hội Nữ trí thức Công ty Cổ phần Quốc tế PNS

Đại hội thành lập Chi hội Nữ trí thức Công ty Cổ phần Quốc tế PNS

Ngày 31/03/2016, tại Công ty Cổ phần Quốc tế PNS đã diễn ra Đại hội thành lập Chi hội Nữ trí thức Công ty. Mục tiêu của Chi hội là tập hợp, đoàn kết Nữ trí thức Công ty Cổ phần Quốc tế PNS nhằm phát huy hơn nữa tài năng, trí lực của Nữ trí thức công ty, phát triển PNS CORP ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Chi hội Nữ trí thức Công ty Cổ phần Quốc tế PNS hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Lãnh đạo Công ty và theo quy định của Điều lệ Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Tham dự đại hội có Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Quốc tế PNS; Trưởng các phòng ban chức năng Công ty và sự có mặt của 15 nữ trí thức công tác tại Công ty Cổ phần Quốc tế PNS.

Đại hội đã thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu ra Ban Chấp hành Chi hội gồm 03 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế PNS được bầu làm Chi hội trưởng.

 

Thong ke