PNS CORP trở thành hội viên Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI

PNS CORP trở thành hội viên Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI

PNS CORP trở thành hội viên Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI

Tán thành Điều lệ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, vừa qua, Công ty Cổ phần Quốc tế PNS đã có đơn xin gia nhập và được sự phê chuẩn của các tổ chức này.

Như vậy, đến thời điểm này, PNS CORP đã trở thành hội viên và tham gia các hoạt động tại các đơn vị Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Các tổ chức đoàn thể trong Công ty cũng được thành lập, tạo môi trường sinh hoạt, giao lưu và rèn luyện cho CBNV Công ty.

Hy vọng với việc tham gia các tổ chức này, PNS CORP sẽ ngày càng phát triển vững mạnh!

 

Thong ke