Đại hội Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em Korean Hạ Long lần thứ nhất

Đại hội Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em Korean Hạ Long

Đại hội Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em Korean Hạ Long

Thực hiện Quyết định của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam về việc thành lập Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em Korean Hạ Long, ngày 31/12/2015, Ban Chấp hành lâm thời Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em Korean Hạ Long đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2017. Tham dự Đại hội là 11 hội viên trong Chi hội. Đại hội cũng vinh dự đón nhận hoa và thư chúc mừng từ Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Bãi Cháy và một số đơn vị đóng trên địa bàn phường.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, thông qua chương trình hoạt động toàn khóa, trong đó nhấn mạnh mục tiêu nhằm "Phát huy cao nhất sức mạnh của tập thể, đoàn kết cộng đồng, “phấn đấu vì mục tiêu làm cho trẻ em được hưởng các quyền cơ bản, tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em theo quy định của pháp luật Việt Nam và công ước Quốc tế về Quyền trẻ em mà Việt Nam đã phê chuẩn”.

Bước đầu phổ biến đến người dân, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh những vấn đề cơ bản về quyền trẻ em, ý thức ngăn chặn và bảo vệ trẻ em trước các hành vi xâm hại; tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Nâng cao nhận thức và tăng cường công tác giáo dục đối với trẻ em thiệt thòi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trẻ em các làng chài khu vực thành phố Hạ Long".

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 05 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 01 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Diệp - Kế toán Korean Hạ Long được bầu làm Chi hội trưởng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

Thong ke